Liên hệ

Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh miền Bắc

Phòng quản lý dự án:
Mr. Nam – tel: 094.952.11.56 – Mail: namdh.dxmb@gmail.com

Họ và Tên (*)

Địa chỉ mail (*)

Số điện thoại (*)

Nội dung liên hệ (*)